Helpdesk

Opret din egen database


Læs hjælpeteksten før du går i gang!

Modtager (din E-mail):

Databasenavn:
 

 .mdb

Tabelnavn:

Antal kolonner: 


 

Hjælp

 

Hjælp


Generelt

Opret din egen database. Indtast din E-mail, databasens filnavn, navnet på tabellen i databasen og antallet af kolonner, du ønsker tabellen skal indeholde. Databasen vil, når du er færdig, blive sendt til din E-mail adresse, hvorefter du kan anvende databasen som du ønsker.

Den oprettede database er fuldstændig tom, når du modtager den og du skal derfor selv efterfylde de nødvendige data. Se afsnittet om databasehåndtering for nærmere oplysninger (udarbejdes senere).

Såfremt der opstår en fejl i oprettelsen af din database, vil du få vist serverens fejlmeddelelser for processen og databasen vil IKKE blive sendt til dig.

Nedenstående eksempler er, bortset fra knapperne, fuldt funktionsdygtige og du er velkommen til at prøve dine indtastninger af herunder.

Du vil kunne tilrette alle nævnte parametre løbende under oprettelsen.

Til top

Modtager

Som modtager skriver du din E-mail adresse. Den oprettede database vil blive sendt til denne adresse. HUSK: Den angivne E-mail adresse skal indtastes korrekt.

Til top

Databasenavn

I feltet for databasens navn kan du indtaste navnet på databasefilen efter dit eget valg. Navnet kan ikke indeholde mellemrum eller danske specialkarakterer. Gyldige tegn i navngivningen er: a..z, A..Z, 0...9 samt bundstreg (_) og evt. fejlindsatte karakterer fjernes og du bliver gjort opmærksom på tilretningen. Filen døbes automatisk med efternavnet .mdb og du bør derfor undlade dette i din egen angivelse.

Demo:

Databasenavn:
 .mdb

Til top

Tabelnavn

Tabelnavnet er navnet på den tabel, der oprettes i din database. Der kan kun oprettes én tabel i hver database. Såfremt du ønsker adgang til flere tabeller, er du velkommen til at oprette flere databasefiler. Tabelnavnet kan ikke indeholde mellemrum og må ikke indeholde specialtegn (æ, ø, å o.lign.). Gyldige tegn i navngivningen er: a..z, A..Z, 0...9 samt bundstreg og evt. fejlindsatte karakterer fjernes og du bliver gjort opmærksom på tilretningen.

Demo:

Tabelnavn:

Til top

Kolonneangivelse

Du kan oprette kolonner af de viste typer (se rullemenuen for Type). Kolonnenavnet kan ikke indeholde mellemrum og må ikke indeholde specialtegn (æ, ø, å o.lign.). Gyldige tegn i navngivningen er: a..z, A..Z, 0...9 samt bundstreg og evt. fejlindsatte karakterer fjernes og du bliver gjort opmærksom på tilretningen. Feltet "Slet" vil fra starten være markeret men efterhånden som du opretter nye kolonner vil dette felt automatisk fravælges for den pågældende kolonne, når du har skrevet kolonnenavnet ind. Der kan for hele tabellen kun vælges én nøgle. Skal denne alligevel ikke indbygges i din tabel, kan du markere nøglen på en række, du har sat eller vil sætte til sletning. Opretter du en nøgle, vil denne automatisk få tildelt egenskaben NOT NULL. Bemærk, at du ikke kan oprette to kolonner med autonummerering.

Demo:

Nøgle:
Slet:
Kolonnenavn:
Type:

Til top

Oprettelse

"Opret database" vil oprette din database og sende den til din E-mail. "Slet alle data" vil føre dig tilbage til denne side. "Tilret kolonner" anvendes til at fjerne kolonner, som er sat til sletning samt altid at tilføje en ekstra tom kolonne i slutningen af din tabel.

Demo (virker ikke):

Til top

Du er besøgende nummer: 26351